File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 81, datë 18.2.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 2, qarku Shkodër”.