File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 826, datë 22.12.2023 “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për vitin 2024”.