File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 83, datë 02.03.2023 “Për një ndryshim në strukturën e shpenzimeve buxhetore për zgjedhjet vendore të vitit 2023”.