File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 85, datë 08.05.2023 “Për shqyrtimin e kërkesave nr.19 dhe nr. 20, datë 06.05.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.