File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 9, datë 02.02.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Belsh, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Erjon Agim Qafa”.