File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 9, datë 09. 01. 2023, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Malvina Hasan Fida”.