File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 91, datë 27.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 39 të Partisë Demokratike të Shqipërisë, dhe nr. 51 të kandidatit të mbështetur nga zgjedhësit, Boiken Abazi”.