File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 92, datë 11.05.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 54, datë 08.05.2023, depozituar nga ‘Partia Socialiste e Shqipërisë”.