File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 92, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 53 të kandidatit të mbështetur nga zgjedhësit, z. Iljaz Shehu”.