File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 93, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Bledar Dika si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore, Qarku Tiranë”.