File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 95, datë 22.02.2022 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit për operatorët teknikë për përdorimin e kamerës videoregjistruese në qendrën e votimit, për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 mars 2022”.