File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 97, datë 07.03.2023, “Për mosfillim të procedurës administrative ndaj Prefektit të Qarkut Elbasan dhe Prefektit të Qarkut Shkodër, për shkelje administrative në zgjedhjet për organet e Qeverisjes Vendore të datës 14 Maj 2023”.