File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 97, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së z. Xhavit Zhuzhi për regjistrimin si subjekt zgjedhor të Partisë Emigracioni Shqiptar në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.