File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 98, datë 07.03.2023 “Për përzgjedhjen e monitoruesit për të plotësuar numrin e vakancës për bashkinë Shkodër, për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.