File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 99, datë 23.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Fatmir Nasip Merkuri”.