File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 99, datë 25.2.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 3, KZAZ nr. 4, KZAZ nr. 5, qarku Shkodër dhe KZAZ nr. 43, qarku Tiranë”.