File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 116, datë 08.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Berat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Malva Syrja Aliaj”.