File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 169, datë 18.03.2021 “Për lirim dhe emëririm të anëtarëve të KZAZ-së nr. 02, KZAZ-së nr. 04, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 29, KZAZ-së nr. 30, KZAZ-së nr. 37, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 74, qarku Korçë dhe KZAZ-së nr. 77, qarku Gjirokastër”.