File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 17, datë 25.1.2023 “Për miratimin e elementeve dhe përmbajtjes së zarfeve të sigurisë që do të përdoren në zgjedhje”.