File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 198, datë 29.09.2022, të Komisionerit “Për shqyrtimin e kërkesës së Komitetit përfaqësues të nismës ligjvënëse të zgjedhësve, për miratimin e fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve, për propozimin e projektligjit “Për përcaktimin e minimumit jetik”.Vendimi nr. 198, datë 29.09.2022, të Komisionerit “Për shqyrtimin e kërkesës së Komitetit përfaqësues të nismës ligjvënëse të zgjedhësve, për miratimin e fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve, për propozimin e projektligjit “Për përcaktimin e minimumit jetik”.