File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 208, datë 23.11.2022 “Për emërimin e auditëve teknicienë për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për organeve qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.