File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 210, datë 30.11.2022 “Për caktimin e numrit të monitoruesve për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023”.