File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 23, datë 24.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve te kandidatit për anëtar këshilli, Bashkia Gjirokastër, nga lista shumemërore e Partisë Socialiste, zj. Tefta Petrit Sufati”.