File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 33, datë 9.4.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Berat me kandidatin nga lista shumemërore e Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Klejda Miltiadh Kusta”.