File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 42, datë 08. 02. 2023, “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Arbër Idriz Arifaj, kandidat për deputet i listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Kukës”.