File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 459, datë 06.05.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tropojë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Florin Hazir Ponari”.