File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimin nr. 31 datë 29.8.2023 “Për miratimin e disa karakteristikave teknike të fletës së votimit për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023”.