File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 365 datë 15.4.2023 ”Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 31 mars – 6 prill 2023”.