File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimin nr. 368, datë 17.04.2023, “Për shqyrtimin administrativ për vendosjen e materialeve propagandistike nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.