File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimin nr. 523, datë 14.5.2023 “Për lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ-së nr. 04, Bashkia Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.