File Type: pdf
Categories: Akte
Vendin nr. 202, datë 06.4.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit me nr ID 2019, të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Këshillit të Ministrave”.