KQZ, në konsultim edhe me përfaqësues të organizatave të diasporës, është në procesin e hartimit të rregullave të detajuara për të mundësuar votimin e bashkëatdhetarëve tanë në diasporë.