Emërohen auditët teknicien për mbikqyrjen e hartimit të listës së zgjedhësve.

29/10/2020 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi bazuar në nenin 19 pika 1 germa “n” dhe pika 2, neni 61 pika 2 dhe pika 3 të  Kodit Zgjedhor, të ndryshuar, emëroi auditët teknicienë për mbikqyrjen e hartimit të listës së zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 Prill 2021.

Pas shqyrtimit të propozimeve për auditë teknicienë dhe dokumentacionit të paraqitur, z. Celibashi vendosi të emërojë auditë teknicienë:

  • Roland Kërçuku (caktuar nga nënkomisioneri i KQZ-së)
  • Briselda Mehmetllari (caktuar nga Komisioneri i KQZ-së)

Vendim 01_201021_-Për-emërimin-e-auditit-teknicien-për-mbikqyrjen-e-procesit-të-hartimit-të-listave-të-zgjedhësve-për-zgjedhjet-për-Kuvendin-të-datës-25.04.2020.

Vendim 013_201028_-Për-emërimin-e-auditit-teknicien-për-mbikqyrjen-e-procesit-të-hartimit-të-listave-të-zgjedhësve-për-zgjedhjet-për-Kuvendin-të-datës-25.04.2020.

LajmeEmërohen auditët teknicien për mbikqyrjen e hartimit të listës së zgjedhësve.