Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 30.11.2020.

27/11/2020 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator në KQZ, ditën e Hënë, dt. 30.11.2020, në orën 11:00, do të zhvillojë mbledhje me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projektvendimit:

  1. “Për miratimin e ngritjes së Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 Prill 2021”.

Mbledhja do të zhvillohet online përmes platformës “Zoom” dhe do të transmetohet live në faqen e KQZ-së në rrjetet sociale “Facebook” dhe “YouTube”.

Linku i faqes në Facebook: http://www.facebook.com/FaqjaKQZ/

Linku i faqes në YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCzup_L_yVsYGuDHvzml0diA/videos?view_as=subscriber

 

Materialet e mbledhjes:

Njoftimi për vënien në Lëvizje Të Komisionit Rregullator nga Komisioneri.

PV-Për ngritjen e Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 prill 2021.

ZAZ_Bashki_Njesi Adm_2021

Qarku_Berat

Qarku_Berat_ZAZ_64

Qarku_Fier

Qarku_Fier_ZAZ_57

Qarku_Fier_ZAZ_58

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 30.11.2020.