Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve për anëtarë dhe sekretarë të KZAZ-ve, data 11 janar 2021.

08/01/2021 | Lajme

Partitë politike që gëzojnë të drejtën për të propozuar anëtarë dhe sekretarë të KZAZ-ve për zgjedhjet për Kuvend, duhet të dorëzojnë propozimet e tyre dhe dokumentacionin përkatës brenda datës 11 Janar 2021.

Pranë KQZ-së do duhet të depozitojnë propozimet dhe dokumentacionin përkatës si më poshtë vijon:

1. Partia Socialiste e Shqipërisë do të propozojë:

  • dy anëtarë në çdo KZAZ;
  • anëtarin e shtatë në KZAZ-të e renditura me numër çift;
  • sekretarin e KZAZ-së, në KZAZ-të e renditura me numër tek.-

2. Partia Demokratike do të propozojë:

  • dy anëtarë në çdo KZAZ;
  • anëtarin e shtatë në KZAZ-të e renditura me numër tek;
  • sekretarin e KZAZ-së, në KZAZ-të e renditura me numër çift.

3. Lëvizja Socialiste për Integrim do të propozojë një anëtar në çdo KZAZ;

4. Partia Social Demokrate do të propozojë një anëtar në çdo KZAZ;

Në shkallë vendi, 30% e anëtarëve të KZAZ-ve të propozuar nga Partia Socialiste dhe 30 % e anëtarëve të KZAZ-ve të propozuar nga Partia Demokratike, duhet të jenë nga secila gjini.

Për më shumë informacion klikoni mbi dokumentin e mëposhtëm:

Për propozimin e anëtarëve dhe sekretarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021.

LajmeAfati i fundit për dorëzimin e propozimeve për anëtarë dhe sekretarë të KZAZ-ve, data 11 janar 2021.