Veprimtaritë e ndaluara, zhvillohet seanca dëgjimore me Drejtorin e Drejtorisë Vendore të A.SH.K Lushnje.

11/01/2021 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi zhvilloi seancën dëgjimore me z. Arben Qalliu, Drejtor i Drejtorisë Vendore i A.SH.K Lushnjë.

Seanca dëgjimore u zhvillua në kuadër të procedurës administrative për shkeljet e parashikuara në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Procedura nisi pas dy denocimeve në ndërfaqen e “Aktiviteteve të Ndaluara”, në rubrikën “Kallëzo”,  për veprimtaritë e deputetit të PS, Qarku Fier, z. Bujar Çela, i cili ka publikuar në llogarinë e tij personale në Facebook disa foto me qytetarë të ndryshëm duke shpërndarë leje legalizimi të shtëpive të tyre në Njësinë Administrative Hyzgjokaj.

I pranishëm në seancë ishte z Arben Qalliu, i cili paraqiti shpjegimet e tij dhe dokumentacion shoqërues.

Komisioneri vendosi mbylljen e seancës dhe shqyrtimin e provave të administruara në këtë procedure. Vendimi do të bëhet publik në ditët në vijim.

LajmeVeprimtaritë e ndaluara, zhvillohet seanca dëgjimore me Drejtorin e Drejtorisë Vendore të A.SH.K Lushnje.