Kukës, demonstrohet funksionaliteti i pajisjes elektronike të identifikimit të zgjedhësve (PEI).

04/03/2021 | Lajme

Sot, në ambjentet e Pallatit të Kulturës në qytetin e Kukësit u demonstrua pajisja elektronike e identifikimit të zgjedhësve (PEI) që do të përdoret në zgjedhjet e datës 25 prill 2021.

Për identifikimin e zgjedhësve do të implementohet Sistemi Elektronik i Identifikimit të Votuesve (SEIV) dhe do të përdoren Pajisje Elektronike të Identifikimit (PEI) të vendosura në çdo qendër votimi, të cilat do të sigurojnë identifikimin e saktë të zgjedhësve, bazuar në regjistrin elektronik të mbajtur në pajisje.

Për të prezantuar mënyrën se si pajisja do të funksionojë në ditën e votimit, u simulua procesi i votimit.

Nënkomisionerja Lealba Pelinku tha se “Identifikimi është i thjeshtë për qytetarët dhe realizohet në një kohë të shkurtër. Identifikimi elektronik shmang votimin e shumëfishtë dhe nuk lejon votimin në një qendër në të cilën qytetari nuk është i regjistruar. Dy demonstrimet e realizuara deri tani kanë treguar funksionalitet efikas të pajisjes”.

Identifikimi elektronik i zgjedhësve synon të parandalojë votimin e shumëfishtë dhe votimin për llogari të personave të tjerë.

Zgjedhësi në ditën e votimit do të paraqitet në qendrën e tij të votimit me letërnjoftim ose pasaportë biometrike, për tu identifikuar përmes pajisjes PEI, ku përvec dokumentit të identifikimit do të lërë edhe gjurmët daktiloskopike (shenjat e gishtërinjve), të cilat do të shërbejnë për evidentuar rastet e votimit të paligjshëm.

Aktiviteti u zhvillua në praninë e përfaqësuesve të partive politike, si dhe përfaqësues të medias, të cilët u bënë pjesë e demostrimit të funksionalitetit të pajisjes.

Demonstrimi i funksionimit të PEI do të realizohet edhe në qytetin e Fierit javën e ardhshme.

LajmeKukës, demonstrohet funksionaliteti i pajisjes elektronike të identifikimit të zgjedhësve (PEI).