Sesion edukimi me të rinjtë votues për herë të parë.

10/03/2021 | Lajme

Me mbështetjen e zyrës së OSBE dhe Këshillit të Europës në Tiranë, rrjeti i profesionistëve të rinj zhvilluan një trajnim treditor me temë “Rinia aktive në procesin zgjedhor”, trajnim në të cilin mori pjesë edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Pjesëmarrja e të rinjve në procesin zgjedhor është sfida e përhershme e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në hartimin e programit të edukimit, sensibilizimit dhe informimit të zgjedhësve, një pikë e veçantë i është kushtuar pikërisht të rinjve dhe rritjes së pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021

Në sesionin edukues me të rinjtë, KQZ shprehu mbështetjen dhe angazhimin e saj për të sensibilizuar të rinjtë në vendimmarrje, një prej të cilëve është edhe ky proces zgjedhor. KQZ iu përgjigj pyetjeve të të rinjve mbi hapësirat e deritanishme për të rritur pjesëmarrjen aktive të tyre.

Një pjesë e të rinjve që morën pjesë në sesionin online drejtuan pyetje mbi të gjithë hapat që duhet të ndjekin zgjedhësit në Qendrën e Votimit, për pajisjen e identifikimit elektronik, për votën e emigrantëve, veprat penale që prekin zgjedhjet e lira, mënyra e votimit, etj.

Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Edukimit te zgjedhësve, informoi të rinjtë se në këto zgjedhje ka një qasje të re për të rinjtë, duke kërkuar angazhimin direkt të tyre. Gjithashtu i bëri thirrje të aplikojnë për tu punësuar si operator për pajisjen e identifikimit elektronik, që do të vendoset në çdo qendër votimi.

Sesioni u zvillua nga datat 08 deri më 10 Mars 2021.

LajmeSesion edukimi me të rinjtë votues për herë të parë.