Miratohen rregullat për raportimin financiar të subjekteve zgjedhore.

06/04/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator në mbledhjen e sotme shqyrtoi projektvendimi “Për përcaktimin e rregullave për raportimin financiar të subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore”.​

Vendimi përcaktoi rregulla të veçanta për plotësimin, depozitimin, kontrollin dhe verifikimin e raporteve financiare që dorëzojnë partitë politike kur konkurojnë më vete apo si pjesë e një koalicioni, përfshirë kandidatët e tyre dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit.

Gjithashtu u miratuan modelet e raportimit për partitë politike, kandidatët e tyre dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit, modelet e raportit të auditimit nga audituesit e caktuar nga KQZ për të kontrolluar raportet financiare për fushatën zgjedhore të subjekteve dhe afatet për publikimin e raporteve. Në vendim u përcaktua roli dhe përgjegjësia a financierëve të partive politike.

LajmeMiratohen rregullat për raportimin financiar të subjekteve zgjedhore.