Miratohen rregullat për organizimin e punës në Vendin e Numërimit të Votave.

10/04/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për organizimin e punës në vendin e numërimit të votave, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për Zonën e Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet në Kuvend të dates 25 prill 2021″.

Vendimi detajon rregullat për mënyrën e organizimit të punës, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore nga Komisioni i Qendrës së Votimit në Vendin e Numërimit të Votave, detyrat dhe mënyrën e funksionimit të KZAZ-së dhe të anëtarëve të Grupit të Numërimit të Votave gjatë procesit të numërimit të votave, si dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët e listave shumemërore në Zonën e Administrimit Zgjedhor.

Gjithashtu, trajton në detaje procedurat që ndiqen nga GNV dhe KZAZ për marrjen në dorëzim të materialit zgjedhor, organizimin e hapësirës, përdorimin e teknologjisë, numërimin, vlerësimin dhe tabulimin e rezultatit të zgjedhjeve. ​

LajmeMiratohen rregullat për organizimin e punës në Vendin e Numërimit të Votave.