KAS, hidhet shorti për caktimin e relatorëve të tre kërkesave ankimore.

16/04/2021 | Lajme

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë depozituar tre kërkesa ankimore, konkretisht:

  1. Kërkesa ankimore nr.12 me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr.224 datë 13.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për shqyrtimin e Raportit të Autoritetit të Medias Audiovizive të mbulimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 26.03.2021-03.04.2021”, me ankues Partia Drejtësi, Unitet dhe Integrim;
  2. Kërkesa ankimore nr.13 me objekt “Të shqyrtohet dhe të zgjidhet në rrugë administrative, ankesa e Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit ndaj Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”, me ankues Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit;
  3. Kërkesa ankimore nr.14 me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr.234, datë 14.04.2021, për sanksion administrative me gjobë ndaj z. Gentian Picari, Kryetar i Bashkisë Vorë në shumën 10.000 (dhjetë mijë) lekë, për mos zbatim të vendimit nr.140, datë 15.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”, me ankues Kryetari i Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari.

Sot, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve hodhi shortin për caktimin e relatorëve të kërkesave ankimore, rezultatet e të cilit përcaktuan si relator të kërkesës ankimore nr. 12, anëtarin Elvin Lako, relator të kërkesës ankimore nr. 13, anëtarin Ilirjan Rusmali dhe relator i kërkesës ankimore nr. 14, anëtarin Koli Bele.

Shqyrtimi paraprak i kërkesave ankimore do të zhvillohet ditën e Hënë, dt. 19.04.2021.

LajmeKAS, hidhet shorti për caktimin e relatorëve të tre kërkesave ankimore.