Miratohen procedurat e administrimit të pamjeve filmike të procesit të vlerësimit të fletëve të votimit në VNV.

23/04/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme miratoi procedurat e administrimit të pamjeve filmike të procesit të vlerësimit të fletëve të votimit në VNV dhe dhënies së tyre subjekteve zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021.

Gjithashtu, Komisioneri vendosi akreditimin e disa vëzhguesve për vëzhgimin e procesit zgjedhor dhe plotësimin e vakancave të krijuara në këshillat bashkiak si më poshtë:

  1. Këshilli i Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e PSD, Alban Bruka;
  2. Këshilli i Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e PSD, Edlir Reçi”;
  3. Këshilli i Bashkisë Maliq, me kandidatin nga lista shumemërore e PS, zj. Evisa Jorgo Demollari”;
  4. Këshilli i Bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e PS, Gani Zagani”;
  5. Këshilli i Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e PSD, z. Marko Jaku;
  6. Këshilli i Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e PSD, Rigels Nicaj”;

Në mbledhjen e sotme u shqyrtua dhe kërkesa së Partisë Demokratike, me lëndë “Kërkesë për marrje masash të menjëhershme për anullimin e urdhërit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 219, datë 19.04.2021 “Për karantimin e personave që vijnë në Republikën e Shqipërisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Greqia”.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vlerësoi se çështja në fjalë është jashtë kompetencës së tij lëndore, është kompetencë e Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Prandaj në këto kushte në përputhje dhe me parashikimet e nenit 24 “Mungesa e kompetencës” të Kodit të Procedurës Administrative të Republikës së Shqipërisë, Komisioneri Shtetëror vendosi t’ia përcjellë kërkesën menjëherë Ministrit të Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si organi publik kompetent për ta shqyrtuar këtë kërkesë.  

LajmeMiratohen procedurat e administrimit të pamjeve filmike të procesit të vlerësimit të fletëve të votimit në VNV.