Deklaratë e zëdhënëses së KQZ-së, Drilona Hoxhaj (ora 09:30).

25/04/2021 | Lajme

Të gjithë qendrat e votimit në të gjithë Shqipërinë janë hapur dhe nuk ka partur asnjë problematikë sa i përket prezencës së komisionerëve dhe materialeve zgjedhore të nevojshme për të zhvilluar procesin e votimit.

Slidhur me numrin e operatorëve që do të përdorin pajisjen elektronike të identifikimit të zgjedhësve, ashtu siç është bërë e njohur nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve një ditë më parë, ka patur disa qendra votimi të cilat nuk kanë patur operator. Këto janë qendra votimi të cilat ndodhen në zona të thella, ku mungesa e infrastrukturës dhe mungesa e kapaciteteve njerëzorë bëri që të ishte e pamundur të pajiseshin me oprator për përdorimin e pasjisjes PEI. Gjithsesi, në këto qendra votimi nuk ka asnjë problematikë sa i përket ecurisë së procesit të votimit dhe krijimin e mundësisë së qytetarëve për të shprehur vullnetin e tyre përmes votës, pasi procesi i identifikimit të zgjedhësve bëhet në mënyrë manual siç është bërë në zgjedhjet e kaluara.

Duke marrë në kosndieratë që procesi është në dinamikë më lëjoni që tju informoj se deri tani ka patur disa problematika në disa qendra votimi, konkrteisht nga 5199 qendra votimit në total në rrëth 230 QV ka patur vështirësi në përdorimin e pajisjes PEI.

Këto problematika po zgjidhen nga teknikët e KQZ-së dhe janë marrë masat që procesi i votimit të vijojë lirisht dhe pa pengesa për qytetarët.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes aplikacionit KQZ (IOs dhe Android), i cili mund të shkarkohet nga qytetarët pa pagesë, është kthyer në një platformë komunikimi mes KQZ-së dhe komisionerëve të të gjitha niveleve, çka do të thotë që i gjithë informacioni do të përcillet në kohë reale, jo vetëm për pjesëmarrjen por edhe ecurinë e procesit të votimit.

KQZ është në komunikim të vazhdueshëm me të gjithë KZAZ-të dhe KQV-të dhe në rastet kur ka problematika po përpiqemi ti zgjidhim në kohë të shpejtë.

 

 

LajmeDeklaratë e zëdhënëses së KQZ-së, Drilona Hoxhaj (ora 09:30).