Deklarata e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi (ora 19:00).

26/04/2021 | Lajme

Po ju përcjellim disa informacione të përditësuara lidhur me procesin e numërimit të fletëve të votimit dhe nxjerrjes së rezultatit.

Deri tani:

  1. Në 23 VNV ka përfunduar procesi i numërimit për të gjitha QV-të për nxjerrjen e rezultatit për partitë politike dhe koalicionet;
  2. Në 37 VNV janë numëruar më shumë se 50 % e QV-ve;
  3. Në 10 VNV janë numëruar më pak se 30 % e QV-ve (ku futet edhe Tirana);
  4. Në 22 VNV të tjera janë numëruar mesatarisht rreth 40 % e QV-ve.

Për KZAZ-në nr. 71 në Pustec dhe KZAZ-në nr. 81 në Libohovë procesi i numërimit ka përfunduar për partitë politike dhe koalicionet, por dhe për kandidatët.

Tërësisht ka përfunduar nxjerrja e rezultatit edhe për KZAZ nr. 40 ku u implementua projekti pilot i votimit dhe numërimit elektronik.

KQZ po ndjek me vëmendje dhe në dinamikë ecurinë e procesit. Për fat të keq vazhdojmë të kemi probleme në sjelljen e anëtarëve të KZAZ-ve dhe grupeve të numërimit në lidhje me administrimin e procesit të numërimit. Jemi të ndërgjegjshëm që puna është shumë e vështirë dhe nën tension por kemi të dhëna që në jo pak raste pengimi I procesit vjen si rrjedhojë i qëndrimeve subjektive apo i ndërhyrjeve politike të kandidatëve apo përfaqësuesve të partive politike. Vlen të thuhet që KQZ ka reaguar dhe pas ndërhyrjes së KQZ-së situata ka ndryshuar.

Në momentin që ne flasim nuk kemi informacion që në ndonjë KZAZ të jetë ndërprë procesi i numërimit. Në faqen e internetit të KQZ-së gjendet i gjithë informacioni në lidhje me qendrat e votimit të cilat janë përfshirë në rezultate.

Gjatë ditës së sotme ka patur problem në aksesueshmërinë e saj për shkak të rrjetit të madh të klikimeve dhe numri i kërkesave për ta akesesuar është i tillë që krijon problem në ofrimin e informacionit.

Sikruse jeni në dijeni, sot Misioni I OSBE/ODIHR për vëzhgimin e zgjedhjeve në Shqipëri doli me raportin paraprak, kryesisht mbi atë ccfarë ata kanë vërejtur në ditën e votimit. Në i gjejmë të gjitha gjetjet e tyre realiste dhe shumë prej atyre aspekteve jo pozitive dhe atyre pozitive kanë të njëjtin opinion sikurse dhe KQZ.

Kemi patur disa raportime nga disa kandidatë për deputet, se fundi edhe nga kandidati i propouar nga zgjedhësit për qarkun e Tiranës, z. Boiken Abazi në lidhje me disa parregullsi, të paktën sipas tyre të vërejtura në disa KZAZ të Tiranë në lidhje me mënyrën se si është bërë vlerësimi i fletëve të votimit të këtij kandidati. Jemi duke e ndjekur këtë situatë dhe për sa i takon KQZ-së do të marrë vendimet dhe do të mbajë qëndrimet e duhura.  

LajmeDeklarata e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi (ora 19:00).