Deklarata e Komisionerit, Ilirjan Celibashi lidhur me ecurinë e procesit të numërimit të votave për kandidatët.

28/04/2021 | Lajme

Sipas të dhënave nga sistemi elektronik që KQZ disponon, deri në orën 14:00, ka përfunduar numërimi për kandidatët, i vlerësimit të votave për 37 Vende të Numërimit të Votave. Janë drejt përfundimit 14 vende të numërimit.

Në përgjithësi ky proces ka shkuar siç është përcaktuar në Kodin Zgjedhor, por janë raportuar problematika në disa vende ku anëtarë të grupeve të numërimit, por edhe komisionerë nuk janë duke ndjekur procedurat sipas përcaktimeve që ka bërë kodi Zgjedhor dhe aktet nënligjore të KQZ.

Më lejoni të konfirmoj atë që kam thënë se ne nuk do të lejojmë asnjë lloj transformimi të votës nga njeri kandidat në një kandidat tjetër. Për më tepër çdo lloj tentative është e kotë sepse KQZ i disponon të gjitha filmimet me procesin e fletëve të votimit kur ka dalë rezultati për partitë politike, kështu që dua të ftoj kandidatët të ndjehen të qetë sepse ekzistojnë të gjithë mundësitë për numrin e votave që u përket.

Tashmë që është mbyllur tërësisht procesi i nxjerrjes së rezultatit për partitë politike dhe koalicionet për 5199 qendra votimi, në lidhje me pjesëmarrjen shifrat janë këto bazuar në rezultatet e qendrave të votimit.

Sipas tyre, pjesëmarrja në përqindje është 46,32%. Nga kjo, 47,66% është pjesëmarrja e grave dhe 52,34% nga totali i pjesëmarrjes, burra.

Ka pasur disa kërkesa nga institucionet dhe subjektetet zgjedhore për të marrë pamje filmike të procesit të numërimit të fletëve të votimit gjatë nxjerrjes së rezultatit për partitë politike dhe koalicionet. Ka kërkuar Komisariati i Policisë nr. 1 dhe Komisariati i Policisë nr. 2.

Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, kanë kërkuar gjithashtu, pamjet filmike të vendit te numërimit të votave dhe të qendrave të votimit. Jemi në proces të vlerësimit të këtyre kërkesave. Kanë kërkuar edhe kandidatët Asllan Dogjani dhe Ermonela Felaj.

LajmeDeklarata e Komisionerit, Ilirjan Celibashi lidhur me ecurinë e procesit të numërimit të votave për kandidatët.