Miratohet Tabela Përmbledhëse e Rezultateve të Qarkut Kukës.

01/05/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme miratoi tabelën zgjedhore qarku Kukës, për subjektet zgjedhore dhe për kandidatët për deputetë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021.

Komisioneri shqyrtoi rezultatet e verifikimit të Thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për z. Artur ismail Baku, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, qarku Durrës, z. Napolon Engjëll Laska, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor “Nisma Thurje”, qarku Tiranë dhe z. Adrian Vullnet Gjoka, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor “Lëvizja për ndryshim”, qarku Vlorë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publik.

Komisioneri konstatoi se Z. Artur Ismail Baku, z. Napolon Engjëll Laska dhe Ardian Vullnet Gjoka nuk përfshihen në kushtet e ndalimit të parashikuar nga ligji i dekriminalizimit.

Gjithashtu vendosi plotësimin e vakancave të krijuara në këshillin e bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Emigena Xhetan Damzi dhe në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjin Ndrec Kola.

Shqyrtimi i rezultatit të verifikimit të Prokurorisë të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Zef Kin Hila, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor, “Partia Demokratike e Shqipërisë – Aleanca për Ndryshim (PD – AN)”, qarku Shkodër, do të bëhet në mbledhjen e ardhshme.

LajmeMiratohet Tabela Përmbledhëse e Rezultateve të Qarkut Kukës.