Përfundon shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 34, KAS miraton Tabelën Përmbledhëse të Rezultateve për qarkun Berat pas rinumërimit të kutive të votimit.

21/05/2021 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve përfundoi shqyrtimin administrativ të kërkesës ankimore nr. 34 me objekt “Ndryshimi i vendimit 339, datë 04,05,2021 të KSHZ “Për Miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit, qarku Berat dhe rinumërim dhe rivlerësimin e votave për ZAZ-të 63, 64, 65, 66, 67 dhe 68” me ankimues Partinë Lëvizja Socialiste për Integrim.

KAS vendosi ndryshimin e vendimit nr. 339, të datës 04.05.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit të zgjedhjeve të zonës zgjedhore qarku Berat sipas rezultatit të dalë nga rinumërimi i 114 kutive të votimit për votat e subjekteve zgjedhore dhe 2 kutive të votimit për votat e kandidatëve, të kërkuara nga subjekti LSI në kërkesën ankimore nr. 34.

Gjithashtu, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës për shpalljen e pavlefshmërisë së rezultatit të zgjedhjeve për Qendrat e Votimit nr. 3445, nr. 3431 dhe nr. 3318, të qarkut Berat për shkak se konsiderohet “gjë e gjykuar” në kërkesën ankimore nr. 35 të subjektit ankimues LSI, për pavlefshmërinë e zgjedhjeve në qarkun Berat.

LajmePërfundon shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 34, KAS miraton Tabelën Përmbledhëse të Rezultateve për qarkun Berat pas rinumërimit të kutive të votimit.