Në përfundim të rinumërimit të kutive të votimit, KAS miraton Tabelën Përmbledhëse të Rezultateve për qarkun Durrës.

26/05/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve përfundoi shqyrtimin administrativ të kërkesës ankimore nr. 46, me objekt “Ndryshimin e vendimit të KSHZ nr.340, datë 04.05.2021 “Për Miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit, qarku Durrës’; Rinumërim dhe rivlerësimin e votave për të gjitha ZAZ e qarkut Durrës”, me ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, për zonën zgjedhore qarku Durrës.

KAS vendosi ndryshimin e vendimit nr. 340, të datës 04.05.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit të zgjedhjeve të zonës zgjedhore qarku Durrës sipas rezultatit të dalë nga rinumërimi i 108 kutive të votimit për votat e subjekteve zgjedhore të kërkuara nga LSI.

LajmeNë përfundim të rinumërimit të kutive të votimit, KAS miraton Tabelën Përmbledhëse të Rezultateve për qarkun Durrës.