Sanksione për RTSH 2 dhe RTSH Kukësi për thyerjen e heshtjes zgjedhore.  

27/05/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme shqyrtoi raportin e Autoritetit të Medias Audiovizive për monitorimin e medias për pasqyrimin e fushatës zgjedhore në periudhën 26.03.2021 – 23.04.2021, si edhe respektimin e heshtjes zgjedhore.

Komisioneri vendosi marrjen e masës administrative për RTSH me vlerën 2 000 000 lekë, në bazë të nenit 174 pika 2, të Kodit Zgjedhor, pasi RTSH 2 dhe RTSH Kukësi kanë thyer heshtjen zgjedhore duke transmetuar kronika mbi aktivitetin e subjekteve politike në fushatë zgjedhore.

Gjithashtu, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialdemokrate, Qarku Shkodër, zj. Jetmira Rexhep Rraboshta. ​

LajmeSanksione për RTSH 2 dhe RTSH Kukësi për thyerjen e heshtjes zgjedhore.