KAS përfundon shqyrtimin e kërkesave ankimore për zonat zgjedhore Elbasan, Korçë dhe Fier.

31/05/2021 | Lajme

Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve përfundoi shqyrtimin administrativ të kërkesave ankimore:

  • KA nr. 40, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 344, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin në zonën zgjedhore Qarku Elbasan”; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021; Urdhërimin e përsëritjen e zgjedhjeve për Qarkun Elbasan” të subjektit ankimues koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim PD-AN.
  • KA nr. 43, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 346, me objekt “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin në zonën zgjedhore Qarku Korçë”; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021; Urdhërimin e përsëritjen e zgjedhjeve për Qarkun Qarku Korçë” të subjektit ankimues koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim PD-AN dhe nr. 48, me objekt “Ndryshimin e vendimit të KSHZ nr. 346, datë 04.05.2021; Shpalljen e pavlefshmërisësë zgjedhjeve në të gjithë Qarkun Korçë” të subjektit ankimues ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim.
  • KA nr. 44, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr.348, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin në zonën zgjedhore Qarku Fier”; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021; Urdhërimin e përsëritjen e zgjedhjeve për Qarkun Qarku Fier” të subjektit ankimues koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim PD-AN.

Në përfundim të shqyrtimit administrativ, me shumicë votash KAS vendosi rrëzimin e kërkesave ankimore.

LajmeKAS përfundon shqyrtimin e kërkesave ankimore për zonat zgjedhore Elbasan, Korçë dhe Fier.